Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Tylko do 30 września 2017 r. można składać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), dotyczące przedsięwzięć przeprowadzonych w latach 2014 – 2016r. – dotyczących modernizacji, dzięki którym została zwiększona efektywność energetyczna, a tym samym zmniejszeniu uległo zużycie energii. Jakich przedsięwzięć – dowiedz się więcej na naszej stronie http://cpe-term.pl/biale-certyfikaty-swiadectwo-efektywnos…/

Wynagrodzenie naszej Firmy jest wtedy jeśli pozyskamy białe certyfikaty. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą białych certyfikatów bierzemy na siebie , w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizję domu maklerskiego, opłatę za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłatę transakcyjną Towarowej Giełdy Energii, opłatę za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne.
Inwestor może tylko zyskać na systemie białych certyfikatów.

Korzyści ? – Praktyczną korzyścią jest wpływ gotówki na koncie bankowym. Białe certyfikaty sprzedaje się na giełdzie jak zwykłe akcje. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.
Zapraszamy do kontaktu.