Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Opracowanie celem zmiany mocy cieplnej budynku – zamówionej u dostawcy

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepła, wykorzystują lukę prawną oraz brak instrumentów umożliwiających Zarządcy nieruchomości (np. Spółdzielni , Wspólnocie Mieszkaniowej), kontrolowanie zużycia energii cieplnej zgodnie z zamówieniem (tzw. moc zamówiona).  Z reguły  jest ona zawyżana co zwiększa koszty nawet o 30%.

Opracowanie, które proponujemy jest do wykorzystania przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe , które np. dokonały ocieplenia,  termomodernizacji budynku bez sporządzenia audytu energetycznego i nie dokonały zmiany umowy o  „moc zamówioną”  z Dostawcą energii cieplnej.

Obowiązujące prawo jednoznacznie stanowi, że zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę.
Dlatego proponujemy opracowanie wyliczenia mocy cieplnej budynku na podstawie, którego można wnioskować do Dostawcy energii cieplnej o jej zmianę.