Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Kompleksowy Program termomodernizacyjny

 1. Określenie zakresu możliwych zamierzeń inwestycyjnych np:
  • poprawa izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian, dachów, stropodachów oraz  podłóg na gruncie lub  podpiwniczeniu
  • remont lub wymiana stolarki zewnętrznej
  • modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z instalacją automatyki
  • usprawnienie lub wymiana instalacji grzewczej
  • modernizacja lub wymiana instalacji c.w.u.
  • podniesienie sprawności systemu wentylacji
  • instalacja pomp ciepła lub urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)
 2. Opracowanie audytu energetycznego celem oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 3. Wykonanie projektów technicznych (docieplenia budynku , instalacji grzewczej) zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego
 4. Uzyskanie pozwolenia budowlanego
 5. Dopasowanie programu finansowego – dotacji, pożyczki, itp.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów dla instytucji finansujących (np BGK) w celu uzyskania premii lub dotacji (umorzeń)
 7. Negocjacje warunków cenowych z bankami
 8. Uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie:
  • wymogów sanitarno-higienicznych;
  • ochrony przeciwpożarowej;
  • BHP
 9. Wykonanie opinii ornitologicznej
 10. Udział w przygotowaniu specyfikacji przetargów na wyłonienie Wykonawców i udział w przetargach w roli eksperta
 11. Pełnienie nadzoru autorskiego i prowadzenie procesu inwestycyjnego (inwestor zastępczy)
 12. Akceptacja merytoryczna protokołów i faktur Wykonawców
 13. Przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji wraz z protokołem odbioru końcowego
 14. Zakończenie budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu

Usługi bezpłatne :

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej, polegającej na zebraniu danych o obiekcie, niezbędnych do opracowania audytu energetycznego.
  • W porozumieniu z inwestorem określenie jego możliwości finansowych i sposobu finansowania Programu.
  • Ustalenie zdolności kredytowej Wspólnoty.
  • Przeprowadzenie prezentacji Wspólnocie Mieszkaniowej przed podjęciem Uchwały.

Realizacja całego Programu prac lub każdego z osobna.

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne zawsze dostosowujemy do każdego Klienta w sposób indywidualny a umowa opracowana jest na podstawie wspólnych ustaleń.