Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Audyt termomodernizacyjny
home_eco_sep2

to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne ulepszenia budynku (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wspólnie z Klientem ustalamy zakres możliwych zamierzeń inwestycyjnych np:

 • poprawa izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian, dachów, stropodachów oraz  podłóg na gruncie lub  podpiwniczeniu
 • remont lub wymiana stolarki zewnętrznej
 • modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z instalacją automatyki
 • usprawnienie lub wymiana instalacji grzewczej
 • modernizacja lub wymiana instalacji c.w.u.
 • podniesienie sprawności systemu wentylacji
 • instalacja pomp ciepła lub urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)

Usługi bezpłatne :

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej, polegającej na zebraniu danych o obiekcie, niezbędnych do opracowania audytu energetycznego.
  2. W porozumieniu z inwestorem określenie jego możliwości finansowych i sposobu finansowania Programu.
  3. Ustalenie zdolności kredytowej Wspólnoty.
  4. Przeprowadzenie prezentacji Wspólnocie Mieszkaniowej przed podjęciem Uchwały.

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne zawsze dostosowujemy do każdego Klienta w sposób indywidualny a umowa opracowana jest na podstawie wspólnych ustaleń.

Możliwość doboru usług dodatkowych wyszczególnionych w Programie termomodernizacyjnym 

Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

 • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących
 • negocjujemy warunki cenowe z bankami
 • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów