Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Specjalistyczne usługi dronem

OFERTA USŁUG DRONEM

 Usługi przy użyciu dronów są szybkim i bezpiecznym sposobem do zbierania, analizy i przetwarzania danych.

Badania termowizyjne dronem – wczesne wykrycie uszkodzeń odpowiedzialnych za utratę ciepła w budynku ; możliwość weryfikacji wykonanych prac remontowych. Wykonujemy:

 • badanie termowizyjne budynków mieszkalnych
 • badanie termowizyjne instalacji przemysłowych
 • badanie termowizyjne maszyn

 Inspekcje dronem – wykonujemy operacje związane kontrolami różnego rodzaju obiektów i budowli:

 • weryfikacja postępów prac inwestycyjnych (wykonanie zdjęć przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończonej inwestycji);
 • inwentaryzacja dużych terenów;
 • wizualizacje na potrzeby planowania/projektowania (wizualizacja inwestycji na konkretnym terenie);
 • ocena stanu obiektu lub obszaru;
 • nadzór inwestorski;
 • transmisje na żywo prezentujące dany teren/inwestycje;
 • cykliczne naloty monitorujące

diagnostyka systemów fotowoltaicznychkontrolowanie czynności związanych z konserwacją instalacji. Kontrola z wykorzystaniem dronu potrafi wykryć występowanie uszkodzeń, zabrudzeń, zacienienia, zmiana barwy przestrzeni wokół ogniw, gorące punkty, tzw. hot spoty

 • inspekcje obszarów leśnych. Ogólnego monitoring terenów, raporty szczegółowe ze stanu upraw leśnych, lokalizacji zwierząt, informacji o stanie drzew, inspekcje po pożarach, burzach czy kontrolowania nielegalnej ingerencji człowieka w środowisko leśne.
 • inspekcja turbin wiatrowych

Inspekcje dronem

Dron, którym dysponujemy jest w stanie dotrzeć do miejsc nieosiągalnych dla samolotów czy śmigłowców. Doświadczenie i umiejętności naszych operatorów dronów pozwalają na latanie w miastach (także między budynkami) oraz we wnętrzach budynków – kościołach, halach, sklepach.

Drony mają możliwość lotów w zróżnicowanych warunkach pogodowych, przy różnych porywach wiatru. Ze względu na małe gabaryty przelot jest maksymalnie bezpieczny dla sprawdzanych instalacji oraz osób przebywających w pobliżu. Używamy tylko sprzętu wyposażonego w niezbędne systemy bezpieczeństwa (FailSafe).

Klasyczne przeglądy zewnętrznych instalacji są przeprowadzane w otwartej przestrzeni powietrznej. Dysponujemy również specjalistycznym dronem mogącym wykonywać skomplikowane przeglądy w przestrzeniach zamkniętych, ciasnych korytarzach, zbiornikach itp.

Korzyści wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych związane są z możliwością precyzyjnego lokalizowania i obrazowania terenów/obiektów/środków trwałych z innej perspektywy. Usługi przy użyciu dronów są szybkim i bezpiecznym sposobem do zbierania, analizy i przetwarzania danych. 
Wieloletnie doświadczenie oraz posiadany wysokiej klasy sprzęt marki DJI, który pozwala na oferowanie szerokiego spektrum usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Do pracy w przemyśle wykorzystujemy wyłącznie dedykowane jednostki, które odpowiednio dostosowane do pracy w zakładach, są w stanie sprostać wymaganiom zarówno pod względem jakości pobieranego materiału wizualnego, jak również bezpieczeństwa pracy.