Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Audyt remontowy
home_eco_sep2

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego

Audyty remontowe dotyczą tylko i wyłącznie obiektów będących budynkami wielorodzinnymi, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Na podstawie wykonanego audytu można ubiegać się o premię remontową przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Zakres możliwych zamierzeń inwestycyjnych w ramach audytu remontowego np:

 • Wymiana okien lub remont balkonów;
 • Przebudowa budynków w wyniku której następuje ich ulepszenie;
 • Wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków oddawanych do użytkowania.
 • Naprawa lub wymiana dachu (w tym ewentualnie ocieplenie),
 • Wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • Naprawa lub nowa elewacja (w tym ewentualnie ocieplenie),
 • Naprawa lub nowa izolacja przeciwwilgociowa murów piwnicznych,
 • Remont klatek schodowych, pralni, suszarni i innych pomieszczeń wspólnych,
 • Wymiana okien, remont balkonów ,
 • Modernizacja systemów instalacyjnych (ogrzewanie, zimna i ciepła woda, gaz, energia elektryczna, domofony, instalacja ppoż. i inne) lub ich wymiana lub ich wprowadzenie

Usługi bezpłatne :

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej, polegającej na zebraniu danych o obiekcie, niezbędnych do opracowania audytu remontowego.
  2. W porozumieniu z inwestorem określenie jego możliwości finansowych i sposobu finansowania Programu.
  3. Ustalenie zdolności kredytowej Wspólnoty.
  4. Przeprowadzenie prezentacji Wspólnocie Mieszkaniowej przed podjęciem Uchwały.

Przedsięwzięcie inwestycyjne zawsze dostosowujemy do każdego Klienta w sposób indywidualny a umowa opracowana jest na podstawie wspólnych ustaleń.

Możliwość doboru usług dodatkowych wyszczególnionych w Programie termomodernizacyjnym

Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

 • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących
 • negocjujemy warunki cenowe z bankami
 • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów