Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Jak informuje gazeta prawna Urząd Regulacji Energetyki nie dysponuje danymi, ile firm powinno poddać się kontroli. W połowie października rozpoczął rekrutację na specjalistę, którego obowiązki są określone jako „prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym”.

Tylko 60 % przedsiębiorstw wywiązało się z obowiązku zawiadomienia o przeprowadzonym audycie dlatego nowy pracownik urzędu może mieć dużo pracy.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa  które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczyły w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln €
  • lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln €

powinny przeprowadzić audyt energetyczny do 31 października 2017 r.

Kary mogą być dotkliwe – do 5 proc. rocznych przychodów.