Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.

Forma pomocy w programie będzie przekazana  w formie preferencyjnej pożyczki przy stałym oprocentowaniu 1 %, z możliwością umorzenia do 10% kosztów. Nie będzie więc wymagany wkład własny.

Pod uwagę będą brane wnioski, które planują efekty ekologiczne. Warunek : min 40%  redukcja zużycia energii elektrycznej i wygenerowanie oszczędności na poziomie minimum 150 MWh/rocznie.

Pierwszy nabór wniosków :  jednostki samorządu terytorialnego

Budżet „Sowa– LED w oświetleniu zewnętrznym” wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków planowany jest na pierwszą połowę roku.