Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Nabór wniosków w ramach konkursu RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17

Od 29 grudnia 2017 do  2018-06-29 roku można składać wnioski  w ramach efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Przedmiot dofinansowania :

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
 • budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.