Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

CENTRUM PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH GRZEGORZ KUCHTA

 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Dywersyfikacja działalności i wkroczenie na zupełnie nowy rynek usług poprzez inwestycję w bezzałogowy statek powietrzny”.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wynikający z faktu poprawy jakości świadczonych usług związanych z audytami energetycznymi budynków, rewizjami/inspekcjami budynków i różnego rodzaju obiektów lądowych w tym sieci (do których dostęp jest utrudniony), w tym poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnej, świadczone usługi mają wpływ na ekologię i środowisko naturalne.

Inwestycja stanowi klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości świadczonych usług na rynku regionalnym i krajowym.

Projekt dotyczy innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej organizacyjnej.

Efekty projektu:

  • zwiększenie konkurencyjności poprzez poprawę jakości świadczonych usług;
  • zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę,
  • zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii

Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020;

  • wprowadzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w województwie śląskim – profesjonalne usługi audytów i inspekcji przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.

Wartość projektu: 134 070,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 92 650,00 PLN