Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Audyt energetyczny budynku
home_eco_sep2

Audyt termomodernzacyjny

to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne ulepszenia budynku (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt remontowy
home_eco_sep2

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego

Audyty remontowe dotyczą tylko i wyłącznie obiektów będących budynkami wielorodzinnymi, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Na podstawie wykonanego audytu można ubiegać się o premię remontową przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem służącym wskazaniu możliwej do zaoszczędzenia określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej..
Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyt oświetlenia

Audyt oświetlenia przeprowadza się celem wyliczenia możliwych oszczędności, jakie może przynieść modernizacja dotychczasowej instalacji oświetlenia wewnętrznego jak i zewnętrznego na nowoczesne energooszczędne, w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej posiadanej instalacji i tym samym ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Audyt oświetlenia możemy wykorzystać celem ubiegania się o białe certyfikaty .
Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 

Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:

Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:
premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
dotacji z funduszy unijnych,
pomocy finansowej ze sprzedaży białych certyfikatów,
• oraz innych form preferencyjnego finansowania np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich.